За допълнителна информация:
 
Доц. д-р Галина Яхубян 032/ 261 560, galina.yahubyan@gmail.com
 
Учебни планове и Конспект за държавен изпит за магистърски програми "Молекулярна биология и биотехнология" и "Биоинформатика" кликнете ТУК
 
 
Магистърска програма "Молекулярна биология и биотехнология":
 
Курс 2012/2014
 
 
 
II семестър
 
Предстоящи лекционни курсове:
 
"Молекулярна фитопатология", доц. Илия Денев – 6-7 и 13-14 април, 2013
 
"Растителна молекулярна вирусология", гл. ас. Марияна Гозманова – 19-21 април, 2013
 
"Сигнални пътища и мрежи", гл. ас. Евелина Даскалова – 17-19 май, 2013
 
"Епигенетичен контрол", доц. Галина Яхубян – юни, 2013
 
 
 
  
 
Курс 2011/2013
 
III семестър
 
Държавен изпит – 22 април 2013
 
 
 
 
 
Магистърска програма "Биоинформатика":
 
Курс 2011/2013
 
III семестър
 
 
 
Предстоящи лекционни курсове: